God 8. marts til alle mænd og kvinder

God 8. marts til alle mænd og kvinder

Vi får ikke ligestiling den dag der teoretisk set er fuldstændig lige rettigheder og muligheder for mænd og kvinder. Vi får ligestilling og ligeværd, den dag alle mandlige og kvindelige kvaliteter får plads, bliver set og behandlet som lige vigtige og lige værdifulde, i både samfundet og hos os som enkelt individer.

Den dag vi forstår at samfundet og os mennesker har brug for både mandlige og kvindelige kvaliteter og at de er lige meget værd og lige nødvendige for at skabe et sundt samfund og nogle sunde mennekser i balance, som lever i respekt for hinandens frihed, valg og forskelligheder.

Nogen vil sige at vi er meget langt her i Danmark, men noget af sandheden er at vi kvinder (og mænd) i DK, blot er frie til selv at undertrykke det kvindelige og vælge den mandlige position, magt og prestige udfra nogle forvrængede maskuline værdier.

Alt det må snart høre en forældet patriakalsk æra til. Vi er alle, mænd og kvinder, med til at undertrykke det kvindelige og vi er alle med til at give det karikerede maskuline magt og merværdi. Mænd og kvinder er derfor også lige vigtige for at skabe et samfund og nogle individer hvor det mandlige og kvindelige er i balance og lige meget værd.

De to køn har hver deres rejse med at tage de kvindelige og mandlige værdier til sig og se dem som ligeværdige. Derfor er der også mandlige feminister der er med til at omdefinere rollerne og de forskellige kvaliteter der pt. lider af enten mer- eller mindreværd. Ligesom der også er kvinder der er med til at undertrykke det kvindelige og lade de mandlige kvaliteter være deres kriterier for succes og identitet.

Kvindernes opgave er først at grave alle aspekterne af det kvindelige frem af gemmerne fra 6000 år gamle patriarkalske samfund og dernæst at tage ejerskab over disse kvaliteter og give dem værdi og styrke. Når dette er gjort vil billedet allerede se meget anderledes ud.

Vi er alle ofre for forældede stereotyper, der ikke længere tjener hverken os eller verden. Mændene har lige så meget de skal slippe og omdefinere.

God 8. marts til alle mænd og kvinder i hele denne verden, der kæmper for at at det kvindelige kan blomstre frit i al sin styrke, kraft og visdom og for at det mandlige kan træde ud af nogle forældede magtpositioner og handle ud af respekt, bevidsthed og ligeværd ! <3

Jeg tror vi er ved at være klar.

Foto: Michaela Meadow

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *